Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2013

tinwhistle
0481 5fe8
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
tinwhistle
Chwytaj życie póki możesz! Jesteś młoda, ambitna, bierz los we własne ręce póki jest czas! Wykorzystaj swoją młodość, niezależność i tak dla Was typowe w tym wieku życie chwilą. Wykorzystaj i zrób coś ze swoim życiem. Zrób to, na co masz ochotę, pokieruj nim tak jak chcesz.
Nie bój się, bo potem za parę lat będziesz żałować, że zabrakło Ci odwagi.
— true story, mądrości przy kieliszku.
tinwhistle
Uwielbiam palić. Palenie jest jak... zapominanie. To wszystko co mam, kiedy wszystko się chrzani. Dym zakrywa wszystko. 
— Wyśnione Miłości (2010)
Reposted fromkajcia kajcia viaczekoladowamamba czekoladowamamba
tinwhistle
-Czasami kocham Cię tak bardzo, że mogłabym spędzać z Tobą 24, 48, czy ileś tam godzin bez przerwy. Ale czasami mam tak dość, że najchętniej spakowałabym Cię, wsadziła w autobus i wysłała do Warszawy czy gdzieś..
-Zauważyłem to, dziś wolałaś mnie spakować. 
— widzę, że się rozumiemy.
tinwhistle
-Czasami kocham Cię tak bardzo, że mogłabym spędzać z Tobą 24, 48, czy ileś tam godzin bez przerwy. Ale czasami mam tak dość, że najchętniej spakowałabym Cię, wsadziła w autobus i wysłała do Warszawy czy gdzieś..
-Zauważyłem to, dziś wolałaś mnie spakować. 
— widzę, że się rozumiemy.

May 30 2013

tinwhistle
Starość to obrzydliwy deser podany po doskonałym posiłku.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaunusual unusual
tinwhistle
8257 21e8
Reposted fromoluha oluha viapimpmyheart pimpmyheart
tinwhistle

Chmurzy się. Deszcz nie zmyje wszystkiego. 

— M. Świetlicki
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaunusual unusual

February 07 2013

tinwhistle
Polecę balonem, mój balast to czas- tu wyrzucę go.
— Marcelina

November 04 2012

tinwhistle
1632 721d 500
tinwhistle
1520 a672 500
Reposted byjabuszkolinandrillashemkelhthlordminxechoesamarusmrymrumruMilyweregesuSmigollifusztyletzachlanny
tinwhistle
tinwhistle
1460 fcac 500
Reposted bythe-devil-insidelaskakoniu

November 02 2012

tinwhistle
1726 3222
Reposted fromswinka swinka viakanusia kanusia
tinwhistle
- Czy ona zawsze ma takie radosne oczy ?
- Nie . Tylko wtedy jak Cię widzi .
Reposted fromthesmajl thesmajl
tinwhistle
Reposted fromkanusia kanusia
tinwhistle
Potrzebuję cię, wiesz? Więc dbaj o siebie
— Nath.
Reposted fromfreakish freakish
tinwhistle
I podążam za Twoim zapachem, od którego ciarki przechodzą po moim kręgosłupie ...
— Him - Gone With The Sin ♥♥♥
Reposted fromIriss Iriss
tinwhistle
Zatem, kiedy odejdziesz nie waż się kiedykolwiek pomyśleć, że będę próbował Cię zatrzymać, bo być może jeśli wrócisz będę już zbyt wybrakowany by spróbować na nowo ...
— My Chemical Romance
Reposted fromIriss Iriss
tinwhistle
0977 58cb 500
  ;>
Reposted fromIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl